Ordbok - Asfyksi

Term: Asfyksi

  • Asfyksi

    Asfyksi (asphyxía) betyr "uten puls" direkte oversatt fra gresk. Vi bruker likevel vanligvis uttrykket for å beskrive kvelning eller en alvorlig mangel på surstoff i blodet.

    Perinatal asfyksi (fødselsasfyksi) er en tilstand hvor et nyfødt barn på grunn av oksygenmangel under fødselen er blekt, slapt, har sen puls og reagerer lite på stimulering. Dette er en alvorlig tilstand som kan gi både alvorlig hjerneskade og død hvis ikke barnet får rask behandling.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg