Ordbok - Kvadriplegi

Term: Kvadriplegi

  • Kvadriplegi

    Lamming av alle fire ekstremiteter, Skyldes ryggmargsskade. Jo høyere skade, desto mindre funksjon i armene. Skader over den tredje halsvirvelen krever mekanisk pustemaskin for å opprettholde liv.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg