Ordbok - Salpingitt

Term: Salpingitt

  • Salpingitt

    Egglederbetennelse. Sykdomsskapende bakterier opp gjennom livmoren kan slå seg ned i egglederne og gi betennelse. Forårsakes hyppigst av klamydia. Kan gi symptomer som magesmerter, øket utflod, småblødninger og feber. Smitte skjer i forbindelse med samleie. Ubeskyttet sex øker risikoen.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg