Ordbok - BMI

Term: BMI

  • BMI

    Står for Body Mass Index – eller kroppsmasseindeks. Dette er et mål på vekten i forhold til høyden og en indikasjon på om en har normal vekt eller er over- eller undervektig. BMI er ikke helt nøyaktig. Den tar ikke hensyn til benbygning, kroppsfett, muskler eller vedkommendes alder. BMI = Vekt (kg) / Høyde (m) x Høyde (m) Undervektig: under 18,5 Normal vektig: mellom 18,5 og 24,9 Overvektig: mellom 25 og 29,9 Fedme: 30 og oppover Fedme, klasse 2: mellom 35 og 39,9 Fedme, klasse 3: 40 og oppover

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg