Ordbok - Kromosom

Term: Kromosom

  • Kromosom

    Et kromosom består av mange gener. Genene regulerer sammensetningen av kroppens ulike proteiner og derved våre medfødte egenskaper. Hos menneskene finnes kromosomet i cellekjernen. Cellene inneholder 23 kromosompar, 46 kromosomer i hver celle. Menn og kvinner har 22 av disse parene felles. Det siste paret er kjønnskromosomet. Hos menn består paret av to ulike kromosomer (X, Y), hos kvinner to like (X, X).

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg