Ordbok - Anterograd amnesi

Term: Anterograd amnesi

  • Anterograd amnesi

    Pasienten har problemer med å laga minne for det som skjer etter at amensien har inntruffet.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg