Ordbok - Antistoff

Term: Antistoff

  • Antistoff

    Et antistoff (immunglobulin) er et protein som først og fremst dannes for å bekjempe en fremmed organisme, såkalte antigen. Når kroppen har dannet antistoffer mot antigenet vil den vanligvis være immun overfor et nytt angrep av det samme antigenet. Ved vaksinering får kroppen en ufarlig dose av en sykdoms antigener. Når kroppen danner antistoffer mot antigenene, blir man immun mot sykdommen

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg