Ordbok - Angelamans syndrom

Term: Angelamans syndrom

  • Angelamans syndrom

    Syndromet innebærer alvorlig grad av psykisk utviklingshemning, forsinket fin- og grovmotorisk utvikling, ustøhet, mangelfullt utviklet talespråk, epilepsi, unormalt søvnmønster, høyt aktivitetsnivå i barneårene, særegent atferdsmønster og karakteristiske ansiktstrekk.
    Forekomsten er beregnet til rundt ett per 15 000-30 000 levendefødte barn. Det betyr at cirka to-fire barn fødes med AS i Norge årlig.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg