Ordbok - Antioksidant

Term: Antioksidant

  • Antioksidant

    Stoffer som forhindrer eller forsinker skade på kroppens vev. Det gjør de ved å nøytralisere eller binde oksygen eller ved å hemme stoffer som påskynder kjemiske prosesser der oksygen inngår. Et eksempel på oksidasjon er når et eple skjæres i to og blir brunt.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg