Ordbok - Mettet fett

Term: Mettet fett

  • Mettet fett

    Et stort inntak av mettet fett øker nivået med kolesterol i blodet. På lang sikt kan dette gi tette blodårer, hjertekrampe, hjerteinfarkt eller hjerneslag. Mettet fett finnes i mat fra landdyreriket som i smør, flesk og ost.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg