Ordbok - Herdet fett

Term: Herdet fett

  • Herdet fett

    Blir også kalt for transfett. I herdeprosessen blir flytende oljer varmet opp og tilsatt hydrogengass for å omforme dem til margarin i fast form. Forskning har vist en sammenheng mellom transfett og økt risiko for hjertesykdom og kreft.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg