Ordbok - ICD

Term: ICD

  • ICD

    ICD står for International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer). ICD er et klassifikasjons- og diagnosesystem utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO). ICD blir periodisk oppdatert, og er nå i sin tiende utgave, ICD-10 som ble publisert i 1994. ICD-11 vil trolig foreligge i 2012.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg