Ordbok - Antidepressiva

Term: Antidepressiva

  • Antidepressiva

    Legemidler som brukes for å behandle ulike psykiatriske tilstander. Det er først og fremst snakk om depresjon, angst og tvangslidelser.
    Blir også brukt i behandlingen av en del somatiske tilstander, som nevropatisk smerte, premenstruelt syndrom og ved plager i menopausen (overgangsalderen).

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg