Ordbok - Pariapparat

Term: Pariapparat

  • Pariapparat

    Et apparat som blåser luft gjennom medisiner oppløst i væske. Dette gir en "damp" av medisiner. Et pariapparat kan være nyttig ved bruk av astmamedisiner.
    Dampen kommer ut i et munnstykke, og ved å puste den inn kommer medisinen ned i lungene. Ved bruk i forbindelse med astmabehandling vil medisinen kommer raskt til bronkiene, men påvirke andre kroppsorganer minimalt.
    For enkelte astmatikere med "svak pust" kan pariapparater være en bedre løsning enn vanlige inhalatorer

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg