Ordbok - Progestagen

Term: Progestagen

  • Progestagen

    Også kalt gestagen. Hormon med virkning lik progesteron (det eneste naturlige progestagenet). Har antiøstrogen effekt og hemmer produksjonen av kjønnshormoner.
    Brukes i hormonell prevensjon (p-piller, minipiller og hormonspiral). Er også nyttig ved en rekke gynekologiske tilstander.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg