Ordbok - Recessiv

Term: Recessiv

  • Recessiv

    Betyr "vikende". Uttrykket brukes om biologiske, genetiske arveegenskaper.
    Recessive gener er vikende gener som blir kamuflert av dominante gener. Recessive gener må arves fra begge foreldre for å komme til uttrykk (unntatt ved kjønnsbunden arv).

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg