• Abnorm

    Unormal, unaturlig, misdannet, sykelig. Brukes om noe som avviker fra det normale.