Ordbok - IgE

Term: IgE

  • IgE

    Forkortelse for Immunglobulin E (IgE). Er en type antistoffer som kun finnes hos pattedyr. IgE spiller en viktig rolle i framkallelsen av allergi.

    Se også "Antistoff".

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg