Ordbok - Vegetarianer

Term: Vegetarianer

  • Vegetarianer

    Person som kun lever på plantekost. En som også bruker melk og melkeprodukter, kalles laktovegetarianer. En som også bruker egg, kalles laktoovovegetarianer.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg