Ordbok - UNICEF

Term: UNICEF

  • UNICEF

    Forkortelse for United Nations Children's Fund, FNs internasjonale barnehjelpsfond. Ble opprettet i 1946 som United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg