Ordbok - Hemofili

Term: Hemofili

  • Hemofili

    Blødersyke. Arvelig, kjønnsbundet, recessiv lidelse som gir store og små blødninger selv ved de minste skader. Blodet koagulerer langsommere enn vanlig. Forekommer hos menn, mens anlegget arves gjennom kvinner.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg