Ordbok - M-komponent

Term: M-komponent

  • M-komponent

    Et protein som finnes i økte mengder i blodet eller urinen hos mennesker med myelomatose. Blir også kalt monoklonalt protein. Man kan ha M-komponent uten å ha

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg