Ordbok - Depresjon

Term: Depresjon

  • Depresjon

    Senket stemningsleie, nedtrykthet. Varierer sterkt i styrke og varighet. Fra kortvarige depressive reaksjoner til mer alvorlige depressive sinnslidelser.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg