Ordbok - Fastlege

Term: Fastlege

  • Fastlege

    Fra 1. juni 2001 ble det innført en landsdekkende ordning som gir alle innbyggere i Norge rett til å ha én allmennlege som sin faste lege. Ordningen ble kalt "fastlegeordningen".
    Fastlegen har plikt til å prioritere pasientene på sin liste. Innbyggerne kan fritt velge mellom fastleger med ledig kapasitet på sine lister, også fra andre kommuner enn den man selv er bosatt i.
    Fastlege kan byttes inntil to ganger per kalenderår. I tillegg kommer bytte av fastlege ved flytting og når fastlegen slutter eller reduserer listen.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg