Ordbok - Overvekt

Term: Overvekt

  • Overvekt

    Vekt over det normale. Overvekt defineres som kroppsvektindeks (BMI) mellom 25 og 29,9. BMI over dette regnes som «fedme».

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg