Ordbok - Feber

Term: Feber

  • Feber

    Stigning av kroppstempemperaturen ut over det normale. En kroppsreaksjon ved bl.a. infeksjoner.
    Hos mennesker vil det si over 36,5—37 °C om morgenen, 37—37,5 °C om kvelden, målt i endetarmen.
    Feber over 40 °C belaster organismen sterkt, over 42 °C er livstruende.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg