Ordbok - Skarlagensfeber

Term: Skarlagensfeber

  • Skarlagensfeber

    Infeksjonssykdom som skyldes streptokokker. Gir feber, sår hals, brekninger og rødt utslett. Karakteristisk er den sterkt røde tungen. Behandles med antibiotika.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg