Ordbok - Sarkoidose

Term: Sarkoidose

  • Sarkoidose

    Sarkoidose ble første gang beskrevet av den norske legen Cæsar Boeck for cirka 100 år siden. Sykdommen forekommer hos begge kjønn og i alle land, men hyppigst i skandinavia, Tyskland, Irland og Puerto Rico. Personer i alderen 20 til 40 år er mest utsatt. Sarkoidose kjennetegnes av en kronisk betennelse i lungene og tilstøtende lymfeknuter. Dette kan utløse hoste, tungpustethet, feber og slapphet. Enkelte får også symptomer fra hud, leddene, øynene, leveren, nyrene eller nervesystemet. Årsaken til betennelsen er ikke kjent, men sykdommen er ikke smittsom. Sarkoidose medfører som regel ingen symptomer og den blir ofte oppdaget ved en tilfeldighet. Hos cirka sytti prosent av pasientene forsvinner sykdommen av seg selv i løpet av et par år, uten å medføre varig mèn.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg