Ordbok - Uførhetstrygd

Term: Uførhetstrygd

  • Uførhetstrygd

    Gis til helt eller delvis arbeidsuføre personer. Av folketrygden kan man få attføringshjelp, grunn- og hjelpestønad og uførepensjon. Uførhetstrygd gis, etter bestemte regler, til personer mellom 16-67 år.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg