Ordbok - Øret

Term: Øret

  • Øret

    Kroppsdel hvis hovedfunksjon er å oppfatte lyd. Mennesker har to ører. Det er vanlig å dele inn ører i en indre, midtre og en ytre del.
    - Det ytre øret: Består stort sett av hud og brusk. Skal lede lyden inn i øregangen og beskytte det indre øret mot fremmedelementer.
    - Mellomøret: Inneholder en knokkelkjede bestående av hammeren, ambolten og stigbøylen.
    - Det indre øret: Inneholder bl.a. sneglehuset som omdanner vibrasjoner til nervesignaler. Labyrinten hjelper til med å holde balansen.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg