Ordbok - Sartoriusmuskel

Term: Sartoriusmuskel

  • Sartoriusmuskel

    En tynn muskel på lårets fram og innside. Den fester seg på bekkenet øverst i lysken (spina iliaca anterior superior) og øverst på innsiden av leggbeinet (tibia). Kroppens lengste muskel.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg