Ordbok - Metadon

Term: Metadon

  • Metadon

    Syntetisk fremstilt stoff som i virkning ligner på morfin. Hemmer abstinenssymptomer etter morfin og heroin. Blir brukt for å sosialisere og rehabilitere narkomane.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg