Ordbok - Alkoholisme

Term: Alkoholisme

  • Alkoholisme

    Alkoholisme er kjennetegnet av et høyt og ukontrollert forbruk av alkohol i en grad som går ut over vedkommendes helse og sosiale forhold. Typiske kjennetegn er som følger: - man klarer ikke å stanse å drikke når man har tatt en drink (såkalt tenning). - man har behov for alkohol for å komme seg etter en rangel (såkalt reparasjonstrang). - en alkoholiker sørger derfor gjerne for å ha nok alkohol tilgjengelig for å kunne "reparere" dagen derpå. - man har mistet kontrollen over forbruket av alkohol. De fleste alkoholikere kan tidfeste når dette skjedde.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg