Ordbok - Nefrotisk syndrom

Term: Nefrotisk syndrom

  • Nefrotisk syndrom

    En gruppe nyresykdommer som er kjennetegnet av at det lekker proteiner ut i urinen. Tapet av protein fører til proteinmangel i blodet som derved ikke klarer å holde væsken inne i blodårene. Det fører til vannansamling og hevelse i ankler, legger og eventuelt andre steder. Nefrotisk syndrom forekommer i alle aldre, men er vanligst hos barn under 7 år. Tilstanden kan blant annet bli utløst av en virusinfeksjon.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg