Ordbok - Lese- og skrivevansker

Term: Lese- og skrivevansker

  • Lese- og skrivevansker

    Brukes særlig om barn som ikke lærer å lese og skrive i den normale opplæringen i skolen eller dersom denne utviklingen går sent/stagnerer.
    Det kan dreie seg om læringen av bokstavene, problemer med å skille dem fra hverandre, læring av bokstavlydene eller problemer med å forme bokstavene.
    Elever som ikke kan lese og skrive ved utgangen av fjerde skoleår får ofte diagnosen dysleksi.
    Man regner med at om lag ti prosent av Norges befolkning har lese- og skrivevansker.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg