Ordbok - Urticaria

Term: Urticaria

  • Urticaria

    Urticaria er det latinske navnet på brennesle. Bladene og stilkene på neslen utskiller maursyre og histamin som framkaller svie og kløe når de kommer i kontakt med huden. Dette utslettet kalles urticaria og er det samme som elveblest. Urticaria kan utløses av en rekke faktorer som frigir histamin i huden f.eks. allergi, legemidler, sol, kulde, varme, trykk, vann og virusinfeksjoner.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg