Ordbok - Blodutredelse

Term: Blodutredelse

  • Blodutredelse

    Også kalt hematom. Blodansamling i organer eller i vev på grunn av blødning. Kan skyldes slag, risp eller kutt i huden.
    Ettersom man blir eldre mister huden sin normale elastisitet, og blødninger i huden kan da skje hyppigere.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg