Ordbok - Difteri

Term: Difteri

  • Difteri

    Akutt infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Coryonebacterium diphteriae. Gir betennelser i nese, strupe og svelg som sees som gråhvite områder i slimhinnene. Kan gi hjerterytmeforstyrrelser og nerveforstyrrelser på grunn av en giftvirkning på hjerte og nerver. Hyppigst er lammelser i svelg og øyemuskler. Sistnevnte kan gi dobbeltsyn hvis varigheten blir lang.

    Norske barn blir vaksinert mot difteri fra tremånedersalderen gjennom "trippelvaksinen" difteri-stivkrampe-kikhostevaksine.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg