Ordbok - Dopamin

Term: Dopamin

  • Dopamin

    Hormonstoff i sentralnervesystemet. Er avgjørende viktig for bevegelse og motivasjon, og spiller i tillegg en rolle i blant annet hukommelse, oppmerksomhet og læring.
    Mangel på dopamin i hjernen er den viktigste årsaken til Parkinsons sykdom.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg