Ordbok - Alzheimers

Term: Alzheimers

  • Alzheimers

    En hjernesykdom som er kjennetegnet av nedsatt hukommelse i en slik grad at man ikke helt klarer å holde orden på tid og sted. Etter hvert kan personens dømmekraft svikte og evnen til å utføre enkle oppgaver som å kle seg, stelle seg, koke kaffe og lignende. Sykdommen utvikler seg oftest langsomt gjennom mange år. De første tegnene kan derfor være vanskelige å oppdage. Symptomene skyldes blant annet at det i hjernen dannes et stoff som heter beta-amyloid. Det skader hjernecellene. Hvorfor stoffet dannes, vet man ikke, men arvelige faktorer er av betydning. Sykdommen ble første gang beskrevet av den tyske legen Alois Alzheimer (1864-1915) i 1907.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg