Ordbok - Malaria

Term: Malaria

  • Malaria

    Sykdom som gir gjentatte anfall av høy feber og frysninger. Skyldes malariaparasitter av slekten Plasmodium, smitter via myggstikk fra malariamyggen (arter av slekten Anopheles).

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg