Ordbok - Respirasjon

Term: Respirasjon

  • Respirasjon

    Åndedrett. Utføres i åndedrettssystemet. Gassene oksygen (O2) og karbondioksid (CO2) utveksles mellom levende organismer og omverdenen.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg