Ordbok - Osteoporose

Term: Osteoporose

  • Osteoporose

    Beinskjørhet. En av fem personer i 70-årene og annenhver person over 80 år er beinskjøre. Kvinner er rammes dobbelt så ofte som menn og i yngre alder. Det svake skjellettet øker risikoen for å brekke håndleddet, overarmen/skulderen, lårhalsen eller ryggen. Nesten halvparten av alle norske kvinner får et eller flere slike brudd i løpet av livet. I Norge er det årlig 9.000 lårhalsbrudd og 15.000 brekker håndleddet. Og nesten 150.000 personer har kroniske ryggsmerter som følge av at ryggvirvlene deres har sunket sammen.

    De vanligste årsakene til at skjellettet svekkes med årene er lav produksjon av kjønnshormoner etter overgangsalderen hos kvinner og generelle aldersforandringer hos begge kjønn. Kvinner som kommer tidlig i overgangsalderen og de som er høye og tynne er spesielt utsatt. I noen familier er beinskjørhet mer vanlig enn i andre. Hos enkelte blir svekkelsen påskyndet av en hormonsykdom, beinmargslidelse, en sykdom som svekker opptaket av næringsstoffer fra tarmen, nyresvikt, leddgikt eller en beslektet tilstand. Langvarig bruk av enkelte medikamenter kan forårsake beinskjørhet.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg