Ordbok - Dissosiativ lidelse

Term: Dissosiativ lidelse

  • Dissosiativ lidelse

    Dissosiasjon betyr spalting eller adskillelse. Vanligvis blir alt vi opplever en del av vår personlige historie. Ved sterke følelsesmessige påkjenninger som for eksempel seksuelle overgrep eller vold fra nære pårørende, kan minnene om dette bli skjøvet vekk fra bevisstheten for å fjerne oppmerksomheten fra det som er farlig slik at vi blir i stand til å takle angsten som følger med. Hukommelsestap, angst, flash backs, mareritt og humørsvingninger er de vanligste symptomene. Det er grovt sett 10 ulike former for dissosiativ lidelse deriblant dissosiativ identitetsforstyrrelse eller multippel personlighetsforstyrrelse.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg