Ordbok -

Term:

 • D-dimer

  D-dimer er et nedbrytningsprodukt av fibrin, et av stoffene i blodet som er ansvarlig for blodlevringen.

  Uttrykket D-dimer benyttes ofte om blodprøven som brukes for å diagnostisere blodpropp eller andre forstyrrelser i blodets evne til å klumpe seg sammen, koagulere. Et negativt prøvesvar utelukker blodpropp, men et positivt svar kan ha flere årsaker i tillegg til blodpropp.

 • D-vitamin

  Sikrer nok opptak av kalsium fra tarmen. Tilstrekkelig med vitamin D fra barndommen av har betydning for å unngå beinskjørhet i eldre år.
  Kroppen lager selv vitamin D når man er ute i solen. Andre kilder for vitaminet er fet fisk, fiskerogn og fiskelever. I Norge har også margarin, smør og noen melketyper fått tilsatt vitamin D.

 • Decubitus

  Liggesår/trykksår. Sår på huden som oppstår på grunn av langvarig trykk mot hudområder hos for eksempel en stilleliggende pasient.

 • Degenerativ

  Nedbrytende.

 • Dehydrering

  Uttørring. For eksempel etter langvarig diarè.

 • Dekstrokardi

  Dekstrokardi (dextrocardia) er en sjelden tilstand hvor hjertet er plassert på høyre side av brysthulen, motsatt (speilvendt) av det som er normalt. Navnet kommer fra latin, hvor dexter betyr "til venstre" og cardio betyr "hjerte".

  Dersom også resten av organene er plassert speilvendt, kalles det situs inversus.

  Dekstrokardi er forbundet med en litt øket forekomst av hjertemisdannelser. Hvis personen også har situs inversus er forekomsten av misdannelser mye lavere.

 • Delir

  En forvirringstilstand som karakteriseres av sterk uro, hallusinajsoner og andre innbillninger. Det er mange former for delir, avhengig av utløsende årsak. Disse kan være feber, sjokk, utmattelse, angst eller overdose.

 • Deltoideus

  Musculus deltoideus, deltamuskelen. Muskelen som dekker skulderleddet og fører overarmen framover, bakover og utover.

 • Demens

  Ervervet kronisk nedsatt kognitivt funksjonsnivå i tillegg til redusert daglig funksjonsnivå i jobb og private sammenhenger. Kan skyldes en rekke ulike sykdommer såvel som traumatisk skade.
  Etablering av nye minnespor, språk, oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, motorikk, visuospatiale funksjoner også videre rammes. Psykiatriske komplikasjoner som personlighetsendringer, vrangforestillinger, hallusinasjoner, depresjon og angst er relativt vanlig.
  Dersom tilstanden opptrer i høy alder brukes gjerne begrepet aldersdemens (senil demens). Dersom vedkommende er relativt ung når symptomene inntrer, snakker man ofte om presenil demens.

 • Den femte barnesykdom

  En virussykdom som hovedsakelig rammer barn mellom fem og femten år. Andre aldersgrupper imidlertid også smittes.
  Viruset kalles parvovirus B19, og overføres fra én person til en annen ved dråpesmitte. Sykdommen kan også smitte fra den gravide moren til det ufødte barnet.
  Sykdommen kjennetegnes ved et rødt utslett på begge kinn. Det finnes ingen behandling, men sykdommen har normalt et mildt forløp.

 • Depottablett

  Tablett som avgir legemiddelet litt etter litt over lengre tid. Kalles også "slow release"-tablett.

 • Depresjon

  Senket stemningsleie, nedtrykthet. Varierer sterkt i styrke og varighet. Fra kortvarige depressive reaksjoner til mer alvorlige depressive sinnslidelser.

 • Dermatologi

  Læren om huden og dens sykdommer.

 • Dermis

  Lærhud.

 • Diabetes

  Det finnes to former for diabetes (sukkersyke). Type 1 skyldes at bukspyttkjertelen slutter å produsere hormonet insulin. Denne sykdommen rammer først og fremst unge mennesker. Ved type 2 er kroppens følsomhet for insulin nedsatt, samtidig som kroppens evne til å lage nok insulin er redusert. Årsaken er oftest økende alder, arvelige faktorer, for lite fysisk aktivitet eller overvekt.

 • Diabulimi

  Brukes om kvinnelige diabetikere som med vilje tar mindre insulin enn anbefalt. Pasienter som gjør dette har ofte også andre symptomer på spiseforstyrrelser.
  Atferden forekommer hovedsakelig blant kvinner med diabetes type 1 og har gjennom amerikanske medier blitt kjent som ”diabulimi”.

 • Diaré

  Hyppig avgang av tynn, flytende avføring. Kan blant annet skyldes infeksjoner, gifter, medikamenter, nervøsitet, lidelser i bukspyttkjertelen eller hjertet.
  Kriteriet for at en tilstand skal kunne kalles diaré er mer enn tre daglige tømninger av løs til flytende avføring. En skiller også mellom akutt og kronisk diaré.
  Behandling rettes mot årsaken.

 • Diastase

  Også kalt amylase. Enzym som spalter stivelse til sukker (maltose). Finnes blant annet i fordøyelsesvæskene.

 • Diatermi

  En metode som øker gjennomblødning i et område ved å bruke vekselstrøm til å varme opp vev. Metoden kan også brukes for å svi vevet for å hindre blødning ved kirurgiske inngrep (elektrokoagulering).

 • Differensialdiagnoser

  Når man skal vurdere en pasients symptomer overveier man gjerne flere diagnoser. Differensialdiagnosene er de tilstandene man anser for mest aktuelle ved et bestemt sykdomsbilde.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg