Ordbok -

Term:

 • Endokarditt

  Endokarditt er en betennelse i hinnen som dekker innsiden av hjertet. Betennelsen skyldes oftest en infeksjon med bakterier, virus eller sopp fra munnen og spesielt fra tannkjøttet. Mikrobene kan også komme med blodet fra sår og byller. Personer som har en feil i hjerteklaffene er mer utsatt for å bli rammet av endokarditt enn andre.

  Typiske symptomer på endokarditt er først og fremst langvarig og uforklarlig feber, dårlig matlyst, vekttap, sykdomsfølelse, frysninger, kvalme og oppkast samt nattesvette. Hvis betennelsen rammer hjerteklaffene kan man bli tungpustenhet.

 • Endokrin

  Som angår indre sekresjon, f.eks. endokrine kjertler.

 • Endometriose

  Endometriose er små klumper av livmorslimhinne utenfor livmoren. De finnes oftest på eggstokkene, egglederene, livmorhalsen, og bindevevet i bekkenet. Tilstanden er vanlig og medfører ofte lite eller ingen plager. Kvinner som er sent i tyveårene og har problemer med å bli gravid og har sterke menstruasjonssmerter eller får vondt dypt inne i underlivet under samleie, bør imidlertid oppsøke lege. For å kunne en stille en sikker diagnose gjøres ofte laparoskopi. Det er et undersøkelse hvor en rørformet kikkert føres inn i bukhulen igjennom et hull ved navlen. Kikerten gjør det mulig for gynekologen å se om forklaringen er endometriose. Årsaken til endometriose kjenner man ikke sikkert. Ved lette grader er det ikke alltid nødvendig med behandling. Hvis man er mer plaget, kan man ha nytte av medikamenter som begrenser produksjonen eller effekten av hormoner som er nødvendige for slimhinnens vekst. Kirurgiske tiltak kan være aktuelt for å lindre smerter og bedre mulighetene for å bli gravid. Prøverørsbehandling (IVF) også være til hjelp ved ufrivillig barnløshet. Etter overgangsalderen forsvinner symptomer som følge av endometriose vanligvis som følge av endringer i kroppens hormonproduksjon.

 • Endorfiner

  Stoffer med smertestillende egenskaper som kroppen selv lager. Produksjonen av disse øker ved akutte smerter men avtar hvis smerten blir kronisk, eller den er utilstrekkelig behandlet. Nivået i kroppen synker når man kjenner seg utrygg eller er deprimert. Hvis man er fysisk aktiv og har et optimistisk syn på framtiden, tiltar produksjonen av endorfiner.

 • Endotoksiner

  Potensielt giftige, naturlige komponenter som finnes i patogene organismer som f.eks bakterier.

 • Enkeltnukleotidpolymorfier

  Enkeltnukleotidpolymorfier, på engelsk kalt Single Nucleotide Polymorphisms (SNP), er variasjoner i arvestoffet (DNA). For at en variasjon skal bli klassifisert som SNP må den finnes i mer enn én prosent av befolkningen. Flere millioner varianter er identifisert og registrert.

 • Enkoprese

  Betegnelsen brukes om barn som har problemer med å holde på avføringen. Det skilles mellom primær og sekundær enkoprese.

  Primær enkoprese brukes om barn som aldri har klart å holde på avføringen. Denne typen kan skyldes at hjerneområdene som styrer tarmfunksjonene ikke er normalt utviklet.
  Sekundær enkoprese betegner barn som har hatt kontroll på avføringen i minst ett år. Årsakene til denne typen enkoprese kan være arv, psykososialt stress eller psykisk utviklingshemming.

 • Enkopresis

  Enkoprese er den medisinske betegnelsen som brukes når barn med mental alder over fire år har lekkasje av avføringen minst en gang i måneden.

 • Ensomhet

  Følelse av savn etter nær sosial kontakt. Et menneske som har valgt å være for seg selv er ikke ensomt. En ensom person er en som ønsker å ha et forhold til andre, men som mangler det.

 • Enterotoksin

  Entero = som angår tarmene
  Toksin = giftstoff som dannes av bakterier
  Enterotoksiner produseres av bakterier og kan forårsake matforgiftning med kraftig diaré.

 • Enzymer

  Proteiner som fremkaller og fremmer visse kjemiske reaksjoner uten selv å bli forbrukt eller varig forandret ved reaksjonen. Nødvendige for en rekke livsviktige kjemiske prosesser.
  Viktige grupper av enzymer er proteaser, som spalter bestemte andre proteiner (f.eks. pepsin i magesaften, trypsin i bukspyttet), lipaser, som spalter fett og karbohydraser, som spalter karbohydrater.

 • Eosinofil pneumoni

  Sjelden, kronisk lungesykdom av ukjent årsak, hvor en bestemt type hvite blodlegemer (eosinofile leukocytter) samler seg i lungevevet. Sykdommen viser seg ved pustebesvær, eventuelt astma, feber, hoste og vekttap.
  Diagnosen stilles ved røntgenundersøkelse, blodprøver og kikkertundersøkelse av lungene. Behandlingen består av binyrebarkhormon, som har god effekt.

 • Epidemi

  Økt forekomst av sykdommer eller økt hyppighet av dødsfall blant grupper av mennesker innenfor et begrenset eller definert tidsrom. Dersom spredningen omfatter store deler av verden kalles det en pandemi.

 • Epidermis

  Overhuden.

 • Epididymitt

  Betennelse i bitestikkelen (sædlederen).

 • Epigastrium

  Den øveste, midtre delen av magen. Omårdet like nedenfor brystbeinet.

 • Epiglottis

  Strupelokket, lapp som dekker luftrøret ved svelging.

 • Epikondylitt

  Tennis- eller golfalbue. Smertetilstand i albuen som skyldes overbelastning av senefester. Tilstanden finnes i to forskjellige varianter:
  - Tennisalbue: Er på utsiden (lateral epikondylitt)
  - Golfalbue: Er på innsiden (medial epikondylitt)

 • Epikrise

  Kort redegjørelse (og drøftelse) av sykdomstilfelle på grunnlag av journal.

 • Epilepsi

  Samlebetegnelse for en gruppe tilstander som skyldes anfall med forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Dette kan gi symptomer som kramper, ukontrollerte bevegelser, talevansker, endret væremåte, synsforstyrrelser og bevissthetsløshet. De ulike symptomene blir blant annet bestemt av hvilke deler av hjernen som er påvirket av den endrede elektriske aktiviteten.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg