Ordbok -

Term:

 • Falsk krupp

  Øvre luftveisinfeksjon med oppsvelling av strupehodet. Hyppigst hos barn i alderen et halvt til tre år. Utløses som regel av virusinfeksjoner (ofte influensa), men også bakterielle infeksjoner.

 • Fascie

  Bindevevshinne rundt muskel(gruppe).

 • Fastlege

  Fra 1. juni 2001 ble det innført en landsdekkende ordning som gir alle innbyggere i Norge rett til å ha én allmennlege som sin faste lege. Ordningen ble kalt "fastlegeordningen".
  Fastlegen har plikt til å prioritere pasientene på sin liste. Innbyggerne kan fritt velge mellom fastleger med ledig kapasitet på sine lister, også fra andre kommuner enn den man selv er bosatt i.
  Fastlege kan byttes inntil to ganger per kalenderår. I tillegg kommer bytte av fastlege ved flytting og når fastlegen slutter eller reduserer listen.

 • Fatigue

  Tretthet eller utmattelse.

 • Feber

  Stigning av kroppstempemperaturen ut over det normale. En kroppsreaksjon ved bl.a. infeksjoner.
  Hos mennesker vil det si over 36,5—37 °C om morgenen, 37—37,5 °C om kvelden, målt i endetarmen.
  Feber over 40 °C belaster organismen sterkt, over 42 °C er livstruende.

 • Feberkrampe

  Kortvarige anfall med bevisstløshet og kramper hos småbarn, hyppigst i 1—3-årsalder, mer sjelden hos større barn.
  Forekommer ved akutte infeksjoner med høy feber. Krever undersøkelse, men er oftest godartet og sjelden tegn på epilepsi.

 • Fedme

  Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer fedme som en kroppsmasseindex på mer enn 30kg/m2. Grensene for alvorlig og svært alvorlig fedme går ved KMI på henholdsvis 35 og 39.9 Kroppsmasseindex (KMI) regnes ut ved å dele vekten på høyden (i meter) opphøyet i andre potens. Eksempel: En person som måler 1,70 m og som veier 80 kg få en KMI på: 80 : (1,7 x 1,7) = 80 : 2,89 = 27,7 kg/m2

 • Femidom

  "Kondom" for kvinner. Fungerer etter barrieremetoden (som vanlig kondom), dvs. at det hindrer slimhinnekontakt og utveksling av kroppsvæsker og eventuelle smittestoffer mellom partnerene ved å utgjøre en mekanisk barriere.
  Femidomet ble aldri særlig stor populært i Norge, og er nå trukket fra markedet.

 • Femur

  Den latinske betegnelsen på lårbeinet.

 • Fenylketonuri

  Forkortet: PKU (av engelsk: phenylketonuria). Tilstanden er også kjent under navnet Føllings sykdom.
  Er en medfødt metabolsk sykdom (stoffskiftesykdom). Pasienten å bryte ned aminosyren fenylalanin. Vedkommende produserer for lite av enzymet som omdanner overskuddet av fenylalanin til aminosyren tyrosin. Dette fører til at fenylalanin hoper seg opp i blodet. Uten behandling kan de økte fenylalaninnivåene i blodet føre til alvorlig psykisk og fysisk utviklingshemning.

 • Feokromocytom

  Godartet svulst - vanligvis i binyremargen - som lager adrenalinlignende hormoner. Typiske symptomer er anfallsvis hodepine, svetting, hjertebank og angst. Andre symptomer og funn er høyt blodtrykk, skjelvinger, kvalme, tungpustethet, prikking i huden, bryst- og magesmerter, forstoppelse og diabetes mellitus (sukkersyke). Omfanget av plagene varierer mye fra person til person.

 • Feromon

  Kjemisk signalstoff som utskilles fra kjertlene til enkelte dyrearter og påvirker individer av samme art. Hos mennesker utskilles feromoner i bl.a. svette.

 • Ferritin

  Protein som hovedsakelig finnes i leveren. Ferritinnivåer måles ofte ved mistanke om en jernmangelanemi.

 • Fettlever

  Også kalt leversteatose. Unormal opphopning av fettceller i vevet. Sees vanligvis etter langvarig alkoholmisbruk.

 • FEV1

  Forsert Ekspiratorisk Volum i løpet av ett sekund. Måler den største mengden luft som ved anstrengelse kan blåses ut i løpet av ett sekund. En av de viktigste indikatorene for lungefunksjon.

 • Fiber

  Karbohydrater som blir langsomt tatt i kroppen. Finnes blant annet i frukt, bær, korn og grønnsaker. Fiber kan motvirke hjerte-karsykdommer, overvekt, diabetes, forstoppelse, høyt blodtrykk og kolesterol.

 • Fibromyalgi

  Betegnelsen fibromyalgi brukes gjerne hvis en person har hatt smerter i store deler av kroppen i minst tre måneder og man kan påvise en rekke ømme punkter (såkalte triggerpunkter) når man trykker på ulike steder av kroppsoverflaten. Personer som har fibromyalgi sliter også ofte med tretthet og søvnproblemer. Nytten av å påvise triggerpunkter er omdiskutert blant annet fordi det ikke er uvanlig å ha har flere slike ømme punkter uten å være plaget av fibromyalgi. Andre årsaker til smertene skal være utelukket før man stiller diagnosen.

 • Fibrose

  Sykelig nydannelse av bindevev.

 • Fissur

  Sprekk i hud, slimhinne eller bein.

 • Flass

  Flass skyldes vanligvis at den ufarlige sopparten, pityrosporium ovale irriterer hodebunnen. Huden forsøker å kvitte seg med soppen ved å øke produksjonen av hudceller. De løsner etter hvert i form av flass. Kløe er vanlig.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg