Ordbok -

Term:

 • Flatulens

  Sterk avgang av tarmgass.

 • Flegmone

  Akutt, ofte utbredt pussdannende betennelse i underhuden.

 • Fluor

  Gassformig grunnstoff (kjemisk symbol: F). I små konsentrasjoner har fluor gunstig virkning på tannemaljen.

 • Folat

  Et vannløselig B-vitamin som er nødvendig for normal celledeling, og viktig for dannelsen av røde blodceller og proteiner. Mangel på folat under svangerskapet kan føre til ryggmargsbrokk og mangelfull utvikling av hjernen hos fosteret.
  Gode matkilder til folat er dypgrønne grønnsaker, sitrusfrukter, bønner, grove kornprodukter, lever, kjøtt og egg.

 • Forstoppelse

  Også kalt obstipasjon. "Treg" mage, avføringsbesvær. Avføringen blir så lenge i tykktarmen at det meste av vannet suges opp, slik at den blir tørr og hard.
  Skyldes som regel at pasienten i lang tid har undertrykt den normale trang til tømming av tarmen.

 • Forstuvning

  Kraftig vridning eller overstrekning av et ledd. Leddbånd og kapsel blir tøyd, og det kan komme små blødninger i bånd og kapselstrukturer. Hevelse og smerte oppstår enten øyeblikkelig eller i løpet av noen timer.

 • Fotokoagulasjon

  Metode for å påvirke eller drepe vev med varme. Dette gjøres via bestråling med konsentrert lys. I dag er det vanlig å bruke laser.

 • Fotsopp

  Blemmer, sprekkdannelse av avflassing av huden på tærne. Skyldes infeksjon med soppslektene Epidermophyton og Trichophyton i hudens ytre lag.

 • Fractur

  Brudd f.eks. håndleddsbrudd (fractura radii), lårhals (fractura colli femoris), kravebein (fractura claviculae) osv.

 • Fregne

  Liten pigmentflekk.

 • Frie radikaler

  Atomer/molekyler som har lett for å inngå i kjemiske reaksjoner. For mange frie radikaler kan de skade kroppen. Når kroppen utsettes for infeksjoner, stråling, eksos, tungmetaller, sigarettrøyk og alkohol utvikles det ekstra mange frie radikaler.
  Antioksidantene virker mot de frie radikalene ved at lar seg selv oksidere for å beskytte andre molekyler. Dersom det blir for mange frie radikaler til at antioksidantene kan ta seg av dem, vil de ukontrollert angripe arvestoffet i cellen slik at cellen dør eller må repareres.

 • Frossen skulder

  Omkring alle kroppens ledd er det en bindevevskapsel. En såkalt "frossen skulder" er vond og stiv fordi denne kapselen er betent. Man kjenner ikke årsaken til betennelsen, men iblant blir den utløst av et hjerteinfarkt eller hjerneslag.

  Smertene er ofte sterkest om natten og hvis man bruker armen. De når et maksimum etter 3-12 måneder og avtar vanligvis over en tilsvarende periode. Så blir de bli helt borte. Stivheten melder seg etter at smertene har vart i noen måneder og varer tilsvarende lenger. Normalt blir man helt frisk i løpet av et til to år.

  Den beste behandlingen for denne skulderlidelsen er oftest å la armen være helt i ro. Da "hisser" man ikke opp kapselen ytterligere. Noen har nytte av å få tøyet kapselen. Pasienten får narkose under dette inngrepet.

 • Fruktoseintoleranse

  En svikt i nedbrytningen av fruktose i kroppen. Enzymet fruktose-1,6-bifosfataldolase som spalter fruktose, er defekt, noe som fører til opphopning av fruktose-1-fosfat i kroppen. Dette kan ha skadelig virkning på lever, nyre og tynntarm.

 • Fuglebryst

  Betegnelse på en tilstand hvor brystbeinet står litt ut og frem. Kan minne om brystkassen hos fugler. Om tilstanden er kosmetisk skjemmende kan operasjon være et alternativ. Tilstanden er ikke farlig.

 • Fugleinfluensa

  Smittsom type A-influensa hos fugl med høy dødelighet. Kan smitte til mennesker, men sjelden mellom mennesker.
  Man frykter at fugleinfluensaviruset skal utvikle en variant ved kombinasjon med menneskelig influensavirus. Det vil føre til en farlig virustype som er like smittsom mellom mennesker som vanlig influensa. Ingen vil være immune mot viruset, og faren for en alvorlig pandemi er til stede.
  Frykten for at et mutert virus skal oppstå har ført til streng overvåking og tiltak angående behandling av fugl i mange land.

 • Funksjonshemning

  Psykiske eller fysiske hemninger som gjør at pasienten har nedsatt evne til å delta i ervervs- og samfunnsliv.

 • Fylkeslege

  Øverste offentlige lege i et fylke. Fungerer som rådgiver for fylkesmannen og fylkets øvrige myndigheter i spørsmål som gjelder helsestell.

 • Fysiologi

  Læren om livsprosessene, dvs. læren om funksjonen til ulike celler, vev og organer i en levende organisme.

 • Fødselssvulst

  Hevelse på barnets hode etter fødsel. Skyldes press på hodet gjennom fødselskanalen. Det finnes to former for fødselssvulst, og begge er ufarlige for barnet - hevelsen er nemlig "utvendig" og trykker ikke inn på selve hjernen. Den vanligste typen fødselssvulst er en væskeansamlig like under huden, og forsvinner etter få dager.

  Den andre typen er en væske- eller blodansamling mellom benhinnen og kraniet. Tilstanden kalles cephalhematom, og oppstår oftest etter langvarige fødsler eller etter bruk av sugekopp. Denne typen forsvinner også, men det tar ofte mellom 4 og 8 uker.

  Svært få barn får varige mèn etter fødselssvult, selv om det kan se voldsomt ut for de nybakte foreldrene.

 • Føllings sykdom

  Febylketonuri. Forkortet: PKU (av engelsk: phenylketonuria).
  Er en medfødt metabolsk sykdom (stoffskiftesykdom). Pasienten å bryte ned aminosyren fenylalanin. Vedkommende produserer for lite av enzymet som omdanner overskuddet av fenylalanin til aminosyren tyrosin. Dette fører til at fenylalanin hoper seg opp i blodet. Uten behandling kan de økte fenylalaninnivåene i blodet føre til alvorlig psykisk og fysisk utviklingshemning.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg