Ordbok -

Term:

 • Hyperthyreose

  Stoffskiftet blir styrt av hormoner produsert i skjoldbruskkjertelen. Et for høyt stoffskifte skyldes som regel at immunsystemet feilaktig stimulerer kjertelen, trolig i et forsøk på å bekjempe et foreløpig ukjent virus. Lidelsen kalles også for Graves eller Basedows sykdom og forsvinner av seg selv hos cirka annenhver person i løpet av noen år.

 • Hypertoni

  Høyt blodtrykk.

 • Hyperventilasjon

  Rask, forsert pusting, oftest på grunn av angst eller spenning.

 • Hypofysen

  Hypofysen er en liten kjertel som ligger på undersiden av hjernen. Kjertelen består av en fremre og bakre del. I den fremre delen produseres blant annet veksthormon som styrer kroppens vekst og utvikling og prolaktin som blant annet regulerer produksjonen av melk hos ammende. I den fremre delen blir det også laget hormoner som kontrollerer en rekke andre kjertler i kroppen. Hypofysens framre del er selv kontrollert av hypothalamus. Den bakre delen av hypofysen er lagringssted for to hormoner som blir produsert i hypothalamus. Det ene hormonet heter heter vasopressin og regulerer urinproduksjonen. Det andre hormonet er oksytocin som blant annet bidrar til uttømming av melk fra brystet og til at livmoren trekker seg sammen under fødselen.

 • Hypokalemi

  For lavt nivå av saltet kalium i blodet. Dersom nivået i blodet er under 3,5 mmol/l kalium, har du hypokalemi.

 • Hypoksi

  Mangel på oksygen i blodet. Surstoffmangel. Kan forårsakes av svak lungefunksjon, eksempelvis hos paienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Det kan også oppstå som følge av sirkulasjonsforstyrrelser, for eksempel av ulike hjertefeil.

 • Hypomani

  Hypomani er en lettere form for mani. Pasienter med bipolar lidelse type 1 kan oppleve hypomane episoder.

  Ved hypomani kan pasienten bl.a. ha:

  - mindre søvnbehov
  - økt kreativitet
  - unormalt mye energi
  - raske tanker
  - mange ideer
  - økt produktivitet
  - mer impulsiv atferd
  - økt irritabilitet
  - økt selvtillit

  Til forskjell fra mani medfører ikke hypomani betydelige problemer hjemme, i arbeid, sosialt eller på skole. Bipolar lidelse type 2 kan derfor være vanskelig å oppdage.

 • Hypospadi

  Medfødt tilstand hvor urinrør ikke er ufullstendig utviklet, urinrørsåpningen munner feil og kan befinne seg på ulike steder langs undersiden av penis, pungen eller i skrittet.

 • Hypotermi

  Lav kroppstemperatur. Hypotermi kan for eksempel oppstå ved generell forfrysning eller som en bivirkning på medikamenter.

 • Hypoterose

  Lavt stoffskifte.

 • Hysteroskopi

  Visuell undersøkelse av livmoren ved hjelp av et instrument kalt et hysteroskop, som gjør at legen kan se inn i livmoren uten å lage et stort innsnitt.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg