Ordbok -

Term:

 • Nakkesleng

  Nakkeskader som skyldes at hodet er blitt kastet brått bakover, som ved påkjørsel bakfra i bil.

 • Naprapati

  Manuell terapi med utspring i kiropraktikk. Basert på helhetstenkning om muskler, skjelett, ledd og nerver. ”Manuell terapi” betyr at man i stor grad benytter seg av sine egne hender for å undersøke og behandle problemer i menneskets bevegelsesapparat: skjelett, rygg, muskler og ledd. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape funksjonen i bevegelses- og balanseorganet. Dette gjøres med ulike manuelle behandlingsteknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktbehandling, muskeltøyning og massasje.

 • Narkolepsi

  Sjelden, nevrologisk tilstand som karakteriseres av plutselige og ukontrollerbare søvnanfall. Pasienten har en tendens til å sovne når og hvor som helst uten at årsaken er normal tretthet. Søvnanfallene er som regel av kort varighet.

 • Narkose

  Helbedøvelse. Framkalling av bevisstløshet ved innånding/innsprøyting av midler som påvirker sentralnervesystemet.

 • Narsisissme

  Erotisk ladet opptatthet av og kjærlighet til seg selv som innebærer en manglende evne til kjærlighet overfor andre.

 • Natriumsulfat

  Også kalt Glaubersalt. Brukes blant annet i vaskemidler, tekstiler, papir og glass.

 • Navle

  Umbilicus. Arr etter navlestrengen. Finnes hos alle pattedyr.

 • Nefritt

  Betennelse i nyren.

 • Nefrotisk syndrom

  En gruppe nyresykdommer som er kjennetegnet av at det lekker proteiner ut i urinen. Tapet av protein fører til proteinmangel i blodet som derved ikke klarer å holde væsken inne i blodårene. Det fører til vannansamling og hevelse i ankler, legger og eventuelt andre steder. Nefrotisk syndrom forekommer i alle aldre, men er vanligst hos barn under 7 år. Tilstanden kan blant annet bli utløst av en virusinfeksjon.

 • Nekrotiserende fasciitt

  Nekrotiserende fasciitt er en sjelden bakterieinfeksjon som vanligvis skyldes gruppe A streptokokker og som ødelegger hud og underliggende vev (bindevev, underhudsfett, muskler og muskelhinner). Sykdommen sprer seg svært raskt og kan bli livstruende i løpet av timer til dager. Øyeblikkelig innleggelse i sykehus er viktig. Behandlingen er først og fremst antibiotika og å operere vekk det betente vevet.

 • Neoplasme

  Ondarted nydannelse/svulstvekst.

 • Neotigason

  Et legemiddel som inneholder acitretin - et stoff som er nært beslektet med vitamin A. Middelet minsker produksjonen av hudceller og er derfor til hjelp ved psoriasis. Neotigason kan også brukes ved sjeldnere sykdommer som hyperkeratosis palmoplantaris, ichtyosis og lichen ruber planus. Acitretin er meget forsterskadelig og skal ikke brukes av gravide. Kvinner bør bruke sikker prevensjon til to år etter fullført behandling.

 • NEP

  Nikotinerstatningsprodukter (NEP) er hjelpemidler som lindrer nikotinabstinensene.
  Studier har vist at personer som bruker legemidler med nikotin har dobbelt så stor sjanse for å bli røykfrie.
  Nikotininnholdet i NEP er lavere enn i sigaretter, men det er høyt nok til å lindre abstinenssymptomene.
  Nikotinerstatningsprodukter finnes som tyggegummi, sugetablett, inhalator, plaster og sublingvaltablett (legges under tungen for å løse seg opp, skal ikke suges eller tygges).

 • Nerver

  Sammenbuntede nervefibre som overfører impulser mellom hjerne/ryggmarg og kroppsdelene.
  Nervene kan etter sin funksjon deles i:
  - effektoriske nerver: leder impulser fra hjerne og ryggmarg til muskler/kjertler
  - sensoriske nerver: leder sanseinntrykk til ryggmarg og hjerne
  - assosiative nerver: leder impulser mellom nerveceller innbyrdes

 • Nervesystemet

  Koordinerer aktiviteten til musklene, overvåker organene, modellerer og prosesserer input fra sansesystemene, og initierer handlinger. Består av:
  1) Sentralnervesystemet: Hjerne og ryggmarg
  2) Det perifere nervesystem: Alle andre nevroner som ikke er i sentralnervesystemet som forbinder sentralnervesystemet med kroppens vev og organer.

 • Neurektomi

  Anses som siste utvei for å behandle pasienter med Menieres sykdom.
  Balansenerven inn i hjernen blir klippet over, og forbindelsen mellom buegangene og hjernen blir brutt. Hjernen får da ikke lenger beskjed om balansesituasjonen gjennom denne nerven. Pasienten er derfor avhengig av at nerven i det andre øret fungerer.

 • Neuropati

  Skade eller svekkelse av nervefibre. Forekommer ved en rekke sykdommer deriblant diabetes. Avhengig av hvilke nervefibre som blir påvirket neuropati blant annet føre til nedsatt hudfølelse og svekket kraft i muskler.

 • Nevrastemi

  Slapphet som ofte har sammenheng med en depresjon.

 • Nevrofibromatose

  En arvelig sykdom kjennetegnet av knuter langs nervebaner i underhuden eller andre steder i kroppen. Det finnes to hovedtyper. Den ene av disse er i tillegg ledsaget økt antall lysebrune flekker på huden (Von Recklinghausen sykdom) og skyldes en feil ved kromosom 17. Den andre typen har hørselstap som sitt viktigste kjennetegn. Ved denne varianten er det en endring (mutasjon) i kromosom 22.

 • Nevropati

  Skade eller sykdom i en nervefiber

Og del dine erfaringer

Sv: Sting etter kikkehulopperasjon i magen Sv: Sting etter kikkehulopperasjon i magen

13/05/2019 09:50

Ettersom huden/operasjonssårene er røde og vonde, synes jeg du bør kontakte legen din.

Sv: Ogun1999 Sv: Ogun1999

13/05/2019 09:48

Ganeplastikk kan hos enkelte lindre snorking og innebærer at man fjerner drøvelen og evt. mandlene og...

Sv: Pusteproblemer Sv: Pusteproblemer

13/05/2019 09:39

Opplevelsen av å ikke få fylt lungene tilstrekkelig med luft kan skyldes muskulære spenninger i kroppen og...

Sv: Blodig slim fra halsen Sv: Blodig slim fra halsen

13/05/2019 09:35

Noe blod eller blodsmak kan forekomme etter utholdenhetstrening f.eks. som følge av hosting eller irritasjon...

Sv: Nedsunket livmorhals? Sv: Nedsunket livmorhals?

08/05/2019 11:03

Framfall av framre eller bakre delene av skjeden og nedsig av livmoren er alminnelig - først og fremst blant...

Sv: Anti-Viagra Sv: Anti-Viagra

08/05/2019 10:50

Jeg kjenner ikke til egnete medisiner eller annet som har slike virkninger.

Sv: urolig for hjertet- og om det bør sjekkes Sv: urolig for hjertet- og om det bør sjekkes

08/05/2019 10:48

Du skriver at du blir tungpustet i rask gange oppover bakke. Det er ikke helt unormalt ettersom du veier en...

Sv: Senehinnebetennelse? Sv: Senehinnebetennelse?

06/05/2019 13:25

Ja - smertene kan være en benhinnebetennelse, men noe nedsatt blodforsyning til legene kan også gi ubehag...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

06/05/2019 13:22

"J93.8 Annen spesifisert pneumotoraks D38." Punktert lunge "Svulst med usikkert eller ukjent...

Sv: Kul i navle Sv: Kul i navle

06/05/2019 13:17

Kulen kan være et navlebrokk. Navlebrokk er alminnelig hos småbarn og skyldes at bukveggens åpning for...

Sv: Han bare suger maten Sv: Han bare suger maten

06/05/2019 13:15

Her er to artikler om spisevansker hos barn som inneholder enkelte tips som kan være til nytte:...

Sv: Hårfarge Sv: Hårfarge

06/05/2019 12:28

Jeg er ikke kjent med at hårfarge påvirker en kvinnes fruktbarhet.

Sv: Truxal Sv: Truxal

06/05/2019 12:27

Jeg har inntrykk av at du er en fornuftig innstiling til nedtrapning d.v.s. at den skjer gradvis og langsomt....

Sv: Tennene flytter på seg etter reguleringen? Sv: Tennene flytter på seg etter reguleringen?

06/05/2019 12:22

Svaret på spørsmåleet ditt er desverre utenfor mitt kompetanseområde. Jeg foreslår at du kontakter...

Sv: P-piller Sv: P-piller

23/04/2019 11:29

Man er vanligvis godt beskyttet mot å bli gravid selv om man starter på nytt brett en dag for sent, men det...

Sv: Smerter i underliv Sv: Smerter i underliv

23/04/2019 11:18

Jeg foreslår at du skriver et brev til gynekologen du var hos og gjør vedkommende oppmerksom på symptomene...

Sv: Hei Sv: Hei

23/04/2019 11:13

Det er dessverre ikke mulig å vurdere dine mageplager uten å undersøke deg. Jeg håper at symptomene nå...

Sv: Hoven lymfeknute Sv: Hoven lymfeknute

23/04/2019 11:05

Det er ganske normalt å kunne kjenne lymfekjerter omkring kjeven og nedover halsen. Gjør likevel legen din...

Sv: Høyt blodtrykk og lav puls Sv: Høyt blodtrykk og lav puls

23/04/2019 11:04

Blodtrykket du oppgir er litt høyt. Ideelt sett bør det være 120/80 eller lavere. Risikoen for at...

Sv: Sv: Tilbakedatering ved besøk 1 uke grunnet høyt s... Sv: Sv: Tilbakedatering ved besøk 1 uke grunnet høyt s...

23/04/2019 10:55

Hvis legen din redegjør og godt begrunner hvorfor du ikke søkte lege første sykdomsdag og tilbakedatering...

Sv: Leamus i tunga Sv: Leamus i tunga

23/04/2019 10:51

De aller fleste av oss har iblant små muskelrykninger, såkalte «leamus», i kroppens muskler f.eks. rundt...

Sv: Vondt i jekslene når jeg tygger Sv: Vondt i jekslene når jeg tygger

03/04/2019 09:12

Jeg foreslår at du kontakter en tannlege slik at du kan få en betryggende vurdering av dette basert på en...

Sv: Primolut-N Sv: Primolut-N

01/04/2019 15:39

Primolut-N tas fra tre dager før forventet menstruasjon og deretter så lenge som du ønsker å forskyve den,...

Sv: Øyeoperasjon Sv: Øyeoperasjon

01/04/2019 15:37

Det er vanskelig for meg å vurdere om du har en sak. Hvis du henvender deg til Norsk Pasientskaderstatning,...

Sv: Ekstreme dotter i ørene Sv: Ekstreme dotter i ørene

01/04/2019 15:34

Dotter i ørene skyldes som regel enten ørevoks eller et undertrykk i mellomørene. Ørevoks har legen din...

Sv: Kyssesyken og trening Sv: Kyssesyken og trening

01/04/2019 15:31

Omlag halvparten av alle barn har hatt kyssesyke (mononukleose) innen de er fem år. Sykdommen har som regel...

Sv: Parkinsonmedisin Sv: Parkinsonmedisin

01/04/2019 15:27

Jeg går ut i fra at det Sifrol faren din bruker. Det er et medikament som er godkjent til bruk både mot...

Sv: Hodepine og verkende smerter i hele kroppen Sv: Hodepine og verkende smerter i hele kroppen

28/03/2019 10:16

Jeg vet ikke hva som er årsaken til dine plager, men ut i fra følgende opplysninger i ditt brev tenker jeg...

Sv: Menstruasjon Sv: Menstruasjon

28/03/2019 10:08

For orden skyld synes jeg du skal nevne dette for legen din slik at du kan få spørsmålet ut av verden. Ut i...

Sv: Vond hals Sv: Vond hals

25/03/2019 11:00

Det er vanskelig å vurdere uten å kikke på slimhinnen i svelget ditt, lymfekjertler på halsen og gjerne ta...

Sv: Vond hals Sv: Vond hals

25/03/2019 11:00

Det er vanskelig å vurdere uten å kikke på slimhinnen i svelget ditt, kjenne på lymfekjertlene på halsen...

Sv: Kortison Sv: Kortison

25/03/2019 10:56

Ikke alle pasienter som bruker kortikosteroider vil få bivirkninger. Hvor ofte bivirkninger oppstår varierer...

Sv: Ulcerøs kolitt Sv: Ulcerøs kolitt

19/03/2019 14:41

Kosthold Mange tror at kosthold kan helbrede ulcerøs colitt og Crohns sykdom. Dette er ikke tilfelle. Det fi...

Sv: Tom/rar følelse i hodet Sv: Tom/rar følelse i hodet

19/03/2019 14:36

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at du kanskje er tankefull for tiden dvs at det er noe som opptar deg eller...

Sv: Migrene Sv: Migrene

19/03/2019 14:16

Jeg har liten praktisk erfaring med å slike blokkader og kan derfor ikke gi deg et sikkert svar på om de kan...

Sv: Urinveisinfeksjon uten bakterier? Sv: Urinveisinfeksjon uten bakterier?

19/03/2019 14:11

Urinrørskatarr forårsaket av mycoplasma eller klamydia kan være mulige forklaringer, men det er ikke mulig...

Sv: Utslett over hele kroppen. Sv: Utslett over hele kroppen.

19/03/2019 14:08

Jeg tenker at elveblest kanskje er den mest nærliggende forklaring på kløen du er plaget med. Elveblest...

Sv: Prikking i pekefinger i kulde Sv: Prikking i pekefinger i kulde

19/03/2019 14:01

Jeg er usikker på hva prikkingen skyldes og synes du bør kontakte legen din for en vurdering.

Sv: cannabis med 0.2-0.5% thc Sv: cannabis med 0.2-0.5% thc

19/03/2019 14:00

Ja - det vil jeg tro. Dersom man røyker marihuana eller hasj en sjelden gang, vil det være påvisbart i...

Sv: Transkjønnhet Sv: Transkjønnhet

19/03/2019 13:58

I Norge foregår behandling på Seksjon for transseksualisme (tidligere G.I.D.-klinikken, det vil si G.I.D....

Sv: Vinterhud Sv: Vinterhud

19/03/2019 13:57

Kanskje har du rosacea (eller den nært beslektede tilstandeen perioral dermatitt)?. Det er en vanlig...

Sv: Undervekt og skadetilheling Sv: Undervekt og skadetilheling

19/03/2019 13:47

Osteopeni er beintettthet mellom 1 og 2,5 standard avvik under normalen. Det er noe usikkert i hvilken grad...

Sv: Mensen/graviditet Sv: Mensen/graviditet

07/03/2019 15:49

Det kan ta litt tid før menstruasjonen vender tilbake når man slutter med p-piller. Ettersom eggløsningen...

Sv: Brokk Sv: Brokk

07/03/2019 15:47

Brokk i mage- og lyskeregionen skyldes ofte en medfødt eller tilkommet svakhet i hinner og muskulatur. Det...

Sv: Lang drøvel? Sv: Lang drøvel?

07/03/2019 15:42

Drøvelen kan - i likhet med annet vev i svelget - hovne opp i forbindelse med infeksjoner i luftveiene. Hvis...

Sv: Migrenemedisin Sv: Migrenemedisin

05/03/2019 11:11

De tas ofte hver for seg, men jeg er ikke kjent med at de ikke bør kombineres. Et unntak kan være personer...

Sv: Prostatakreft Sv: Prostatakreft

05/03/2019 11:05

Noen kreftsvulster vokser så langsomt at de ikke forårsaker symptomer i løpet av personens levetid. Mange...

Sv: Asperger Sv: Asperger

05/03/2019 10:35

Asperger syndrom ble første gang beskrevet i 1944 av østerikeren Hans Asberger. Hovedproblemet for personer...

Sv: Nyrestein Sv: Nyrestein

01/03/2019 09:53

Nyresteiner ved at salter som finnes i urinen klumper seg sammen. Nesten åtte av ti nyrestener skyldes at...

Sv: Gravid, reise til Vietnam? Sv: Gravid, reise til Vietnam?

27/02/2019 11:28

Det er mange ulike hensyn som inngår i vurderingen av risikoen ved å reise. Her finner du informasjon om...

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg