Ordbok -

Term:

 • Nakkesleng

  Nakkeskader som skyldes at hodet er blitt kastet brått bakover, som ved påkjørsel bakfra i bil.

 • Naprapati

  Manuell terapi med utspring i kiropraktikk. Basert på helhetstenkning om muskler, skjelett, ledd og nerver. ”Manuell terapi” betyr at man i stor grad benytter seg av sine egne hender for å undersøke og behandle problemer i menneskets bevegelsesapparat: skjelett, rygg, muskler og ledd. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape funksjonen i bevegelses- og balanseorganet. Dette gjøres med ulike manuelle behandlingsteknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktbehandling, muskeltøyning og massasje.

 • Narkolepsi

  Sjelden, nevrologisk tilstand som karakteriseres av plutselige og ukontrollerbare søvnanfall. Pasienten har en tendens til å sovne når og hvor som helst uten at årsaken er normal tretthet. Søvnanfallene er som regel av kort varighet.

 • Narkose

  Helbedøvelse. Framkalling av bevisstløshet ved innånding/innsprøyting av midler som påvirker sentralnervesystemet.

 • Narsisissme

  Erotisk ladet opptatthet av og kjærlighet til seg selv som innebærer en manglende evne til kjærlighet overfor andre.

 • Natriumsulfat

  Også kalt Glaubersalt. Brukes blant annet i vaskemidler, tekstiler, papir og glass.

 • Navle

  Umbilicus. Arr etter navlestrengen. Finnes hos alle pattedyr.

 • Nefritt

  Betennelse i nyren.

 • Nefrotisk syndrom

  En gruppe nyresykdommer som er kjennetegnet av at det lekker proteiner ut i urinen. Tapet av protein fører til proteinmangel i blodet som derved ikke klarer å holde væsken inne i blodårene. Det fører til vannansamling og hevelse i ankler, legger og eventuelt andre steder. Nefrotisk syndrom forekommer i alle aldre, men er vanligst hos barn under 7 år. Tilstanden kan blant annet bli utløst av en virusinfeksjon.

 • Nekrotiserende fasciitt

  Nekrotiserende fasciitt er en sjelden bakterieinfeksjon som vanligvis skyldes gruppe A streptokokker og som ødelegger hud og underliggende vev (bindevev, underhudsfett, muskler og muskelhinner). Sykdommen sprer seg svært raskt og kan bli livstruende i løpet av timer til dager. Øyeblikkelig innleggelse i sykehus er viktig. Behandlingen er først og fremst antibiotika og å operere vekk det betente vevet.

 • Neoplasme

  Ondarted nydannelse/svulstvekst.

 • Neotigason

  Et legemiddel som inneholder acitretin - et stoff som er nært beslektet med vitamin A. Middelet minsker produksjonen av hudceller og er derfor til hjelp ved psoriasis. Neotigason kan også brukes ved sjeldnere sykdommer som hyperkeratosis palmoplantaris, ichtyosis og lichen ruber planus. Acitretin er meget forsterskadelig og skal ikke brukes av gravide. Kvinner bør bruke sikker prevensjon til to år etter fullført behandling.

 • NEP

  Nikotinerstatningsprodukter (NEP) er hjelpemidler som lindrer nikotinabstinensene.
  Studier har vist at personer som bruker legemidler med nikotin har dobbelt så stor sjanse for å bli røykfrie.
  Nikotininnholdet i NEP er lavere enn i sigaretter, men det er høyt nok til å lindre abstinenssymptomene.
  Nikotinerstatningsprodukter finnes som tyggegummi, sugetablett, inhalator, plaster og sublingvaltablett (legges under tungen for å løse seg opp, skal ikke suges eller tygges).

 • Nerver

  Sammenbuntede nervefibre som overfører impulser mellom hjerne/ryggmarg og kroppsdelene.
  Nervene kan etter sin funksjon deles i:
  - effektoriske nerver: leder impulser fra hjerne og ryggmarg til muskler/kjertler
  - sensoriske nerver: leder sanseinntrykk til ryggmarg og hjerne
  - assosiative nerver: leder impulser mellom nerveceller innbyrdes

 • Nervesystemet

  Koordinerer aktiviteten til musklene, overvåker organene, modellerer og prosesserer input fra sansesystemene, og initierer handlinger. Består av:
  1) Sentralnervesystemet: Hjerne og ryggmarg
  2) Det perifere nervesystem: Alle andre nevroner som ikke er i sentralnervesystemet som forbinder sentralnervesystemet med kroppens vev og organer.

 • Neurektomi

  Anses som siste utvei for å behandle pasienter med Menieres sykdom.
  Balansenerven inn i hjernen blir klippet over, og forbindelsen mellom buegangene og hjernen blir brutt. Hjernen får da ikke lenger beskjed om balansesituasjonen gjennom denne nerven. Pasienten er derfor avhengig av at nerven i det andre øret fungerer.

 • Neuropati

  Skade eller svekkelse av nervefibre. Forekommer ved en rekke sykdommer deriblant diabetes. Avhengig av hvilke nervefibre som blir påvirket neuropati blant annet føre til nedsatt hudfølelse og svekket kraft i muskler.

 • Nevrastemi

  Slapphet som ofte har sammenheng med en depresjon.

 • Nevrofibromatose

  En arvelig sykdom kjennetegnet av knuter langs nervebaner i underhuden eller andre steder i kroppen. Det finnes to hovedtyper. Den ene av disse er i tillegg ledsaget økt antall lysebrune flekker på huden (Von Recklinghausen sykdom) og skyldes en feil ved kromosom 17. Den andre typen har hørselstap som sitt viktigste kjennetegn. Ved denne varianten er det en endring (mutasjon) i kromosom 22.

 • Nevropati

  Skade eller sykdom i en nervefiber

Og del dine erfaringer

Sv: Støv Sv: Støv

19/08/2019 10:35

Husstøv inneholder ulike miljøgifter som kan forstyrre kroppens hormonbalanse - spesielt for småbarn og...

Sv: Utvanning Sv: Utvanning

19/08/2019 10:29

Paracet er ikke vanedannende (eller kun i liten grad vanedannende). Norspan inneholder et morfinlignende stoff...

Sv: Langvarig hoste etter lungebetennelse Sv: Langvarig hoste etter lungebetennelse

07/08/2019 12:48

Klamydialungebetennelse går ikke sjelden over av seg selv. Sykdommen er ofte langtrukken, og et forløp på...

Sv: Pusten Sv: Pusten

07/08/2019 12:42

Det er vanskelig å gi deg et svar uten å vite hvilken sykdom vedkommende har, men jeg tror ikke at genterapi...

Sv: Kul på ytre kjønnsleppe Sv: Kul på ytre kjønnsleppe

07/08/2019 12:40

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at du kanskje har en betennelse i en av de bartholinske kjertlene. De...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

07/08/2019 12:38

"Ingen patologisk kontrastoppladning ses intrakranielt." Ikke tegn til sykdommer som samler opp kontrast som...

Sv: Overvekt Sv: Overvekt

07/08/2019 12:20

Medisiner kan øke appetitten eller redusere aktivitetsnivået. Begge deler kan øke vekten. Hvis man slutter...

Sv: Jeg har artrose i begge knær Sv: Jeg har artrose i begge knær

07/08/2019 12:16

Hva viste MR-bildene du fikk tatt?

Sv: Hjerteklaff Sv: Hjerteklaff

07/08/2019 12:12

På følgende side finner du informasjon om denne klaffefeilen:...

Sv: Avkom Sv: Avkom

07/08/2019 12:10

Man vet ikke så mye om denne problemstillingen, men i følgende artikkel vil du finne noe informasjon....

Sv: SVAR Sv: SVAR

07/08/2019 12:08

Du finner grundig omtale av preparatets effekter på kort og lang sikt i pasientvedlegget....

Sv: Utblåsninger på tarmtottene/divertikulites Sv: Utblåsninger på tarmtottene/divertikulites

11/07/2019 15:39

Jeg kjenner ikke til at tarmskylling er til hjelp ved betente utposninger på tykktarmen, såkalt...

Sv: endetarmsopningen Sv: endetarmsopningen

11/07/2019 15:32

Jeg kjenner ikke til at observasjonene du nevner har et eget navn eller diagnose. Klissete avføringen kan...

Sv: hei Sv: hei

11/07/2019 15:28

Det er nødvendig å kikke inn i øret ditt for å avgjøre om plagene dine denne gangen skyldes...

Sv: Operasjon kort penisstreng Sv: Operasjon kort penisstreng

11/07/2019 15:26

Jeg vil tro at man kan gjenoppta samlivet etter cirka tre uker, men dette vil man få informasjon om etter at...

Sv: tyntflytende og blodig utflod Sv: tyntflytende og blodig utflod

11/07/2019 15:25

Jeg er enig i at det kan være greit å få dette sjekket hos lege. Soppinfeksjon er i utganspunktet en mulig...

Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har ADD? Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har ADD?

11/07/2019 15:21

Å stille diagnosen ADD forutsetter en grundig utredning der man også vurderer andre årsaker til symptomene...

Sv: Bivirkning? Sv: Bivirkning?

11/07/2019 15:14

Hvilket smerteplaster bruker du?

Sv: Hjerte Sv: Hjerte

11/07/2019 15:13

Har du nylig vært til kontroll hos hjertespesialisten som jeg antar følger deg opp for din klaffefeil og...

Sv: Tynt brun utflond etter MA Sv: Tynt brun utflond etter MA

11/07/2019 15:04

Jeg synes du bør kontakte lege hvis du fortsatt har brunlig utflod etter aborten i begynnelsen av juni.

Sv: Svimmel Sv: Svimmel

11/07/2019 15:02

Det høres ut som du har blitt ganske godt undersøkt og at alvorlig underliggende årsak til dine plager er...

Sv: vondt når jeg reiser meg opp Sv: vondt når jeg reiser meg opp

11/07/2019 14:56

Ja - hvis du er undervektig vil mindre underhudsfett redusere polstringen (underhudsfettet) mellom skjelettet...

Sv: Mageknipe og diare med puss/slim Sv: Mageknipe og diare med puss/slim

11/07/2019 14:54

Muligens skyldes svien litt irritasjon av huden f.eks. som følge av hyppige toalettbesøk. Utløsende...

Sv: Mandelstein blør Sv: Mandelstein blør

11/07/2019 14:51

Jeg er litt usikker på hva du mener med "mandelstein". Er det en gul propp i en grop på overflaten av en av...

Sv: Kolesterol Sv: Kolesterol

19/06/2019 12:58

I Norge oppgis kolesterol i mmol/l og i USA benyttes mg/dl. Du omregner fra mmol/l til mg/dl ved å...

Sv: Gravid og små blør, mistet rundt 8ganger! Sv: Gravid og små blør, mistet rundt 8ganger!

19/06/2019 12:50

Her er en artikkel som omhandler problemstillingen du tar opp i brevet ditt:...

Sv: Medikamentell allergisk reaksjon eller noe annet? Sv: Medikamentell allergisk reaksjon eller noe annet?

14/06/2019 11:33

Her er et innspill: https://www.nidirect.gov.uk/conditions/erythema-multiforme Kan det passe med dine...

Sv: Røntgenstråling Sv: Røntgenstråling

14/06/2019 11:23

På følgende adresse har jeg lastet opp en risikovurdering forbundet med undersøkelsene du har fått...

Sv: Tenner å vekt Sv: Tenner å vekt

14/06/2019 11:03

Muligens har du fått en hormonell forstyrrelse som kalles PCOS. Her er en artikkel om denne ganske vanlige...

Sv: Isotretinoin og graviditetstest Sv: Isotretinoin og graviditetstest

11/06/2019 15:09

Jeg foreslår at du tar dette opp med behandlende lege (hudlege). Hvorvidt det kan gjøres et unntak er blant...

Sv: Hei Sv: Hei

11/06/2019 15:06

Spørsmålet bør helst besvares av legen som har behandlet broren din og som kjenner hans nåværende og...

Sv: Plastisk operasjon? Sv: Plastisk operasjon?

11/06/2019 15:03

Jeg synes ikke du er storforlangende som ønsker dette vurdert. Snakk med fastlegen din og spørre om han kan...

Sv: DK-7323 Give, Denmark Sv: DK-7323 Give, Denmark

11/06/2019 15:01

Det er dessverre vanskelig å si. Kanskje har endret levesett betydning. Økende alder eller andre faktorer...

Sv: Betydning Sv: Betydning

11/06/2019 14:59

atrofisk = svekket, tynn og eldet indurert = fast konsistens oppfylninger = knuter, kuler, svulster bimanuell...

Sv: Samsoving - nikotinprodukter Sv: Samsoving - nikotinprodukter

11/06/2019 14:55

Jeg vil tro at det innebærer liten eller ingen risiko for barnet hvis far bruker nikotintyggegummi eller...

Sv: Åreknute Sv: Åreknute

11/06/2019 14:53

Åreknuter er utvidelser av de blodårene (vanligvis på leggene) som fører blodet tilbake til hjertet....

Sv: Hører pulsen når munnen er åpen Sv: Hører pulsen når munnen er åpen

11/06/2019 14:49

Det fenomenet har jeg dessverre ikke vært borte i tidligere og foreslår at du tar det opp med legen din.

Sv: bytte av fastlege Sv: bytte av fastlege

04/06/2019 10:55

På følgende side finner du en "oppskrift" for hvordan du bytter fastlege:...

Sv: Nikotinspray Sv: Nikotinspray

04/06/2019 10:51

Så vidt jeg vet har nikotinspray og -tyggegummi følgende bivirkninger.  Raskere puls Økt blodtrykk...

Sv: Ulik pupillestørrelse i svakt lys Sv: Ulik pupillestørrelse i svakt lys

04/06/2019 10:38

Dersom du ikke har noen synsproblemer f.eks. øyesmerter og kun litt ulik størrelse på pupillene, er det...

Sv: Magesmerter Sv: Magesmerter

04/06/2019 10:34

Det er mulig at smertene skydtes bruk av antiobika og at de i så fall trolig nå er borte. Det er dessverre...

Sv: Sting etter kikkehulopperasjon i magen Sv: Sting etter kikkehulopperasjon i magen

13/05/2019 09:50

Ettersom huden/operasjonssårene er røde og vonde, synes jeg du bør kontakte legen din.

Sv: Ogun1999 Sv: Ogun1999

13/05/2019 09:48

Ganeplastikk kan hos enkelte lindre snorking og innebærer at man fjerner drøvelen og evt. mandlene og...

Sv: Pusteproblemer Sv: Pusteproblemer

13/05/2019 09:39

Opplevelsen av å ikke få fylt lungene tilstrekkelig med luft kan skyldes muskulære spenninger i kroppen og...

Sv: Blodig slim fra halsen Sv: Blodig slim fra halsen

13/05/2019 09:35

Noe blod eller blodsmak kan forekomme etter utholdenhetstrening f.eks. som følge av hosting eller irritasjon...

Sv: Nedsunket livmorhals? Sv: Nedsunket livmorhals?

08/05/2019 11:03

Framfall av framre eller bakre delene av skjeden og nedsig av livmoren er alminnelig - først og fremst blant...

Sv: Anti-Viagra Sv: Anti-Viagra

08/05/2019 10:50

Jeg kjenner ikke til egnete medisiner eller annet som har slike virkninger.

Sv: urolig for hjertet- og om det bør sjekkes Sv: urolig for hjertet- og om det bør sjekkes

08/05/2019 10:48

Du skriver at du blir tungpustet i rask gange oppover bakke. Det er ikke helt unormalt ettersom du veier en...

Sv: Senehinnebetennelse? Sv: Senehinnebetennelse?

06/05/2019 13:25

Ja - smertene kan være en benhinnebetennelse, men noe nedsatt blodforsyning til legene kan også gi ubehag...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

06/05/2019 13:22

"J93.8 Annen spesifisert pneumotoraks D38." Punktert lunge "Svulst med usikkert eller ukjent...

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg