Ordbok -

Term:

 • Nakkesleng

  Nakkeskader som skyldes at hodet er blitt kastet brått bakover, som ved påkjørsel bakfra i bil.

 • Naprapati

  Manuell terapi med utspring i kiropraktikk. Basert på helhetstenkning om muskler, skjelett, ledd og nerver. ”Manuell terapi” betyr at man i stor grad benytter seg av sine egne hender for å undersøke og behandle problemer i menneskets bevegelsesapparat: skjelett, rygg, muskler og ledd. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape funksjonen i bevegelses- og balanseorganet. Dette gjøres med ulike manuelle behandlingsteknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktbehandling, muskeltøyning og massasje.

 • Narkolepsi

  Sjelden, nevrologisk tilstand som karakteriseres av plutselige og ukontrollerbare søvnanfall. Pasienten har en tendens til å sovne når og hvor som helst uten at årsaken er normal tretthet. Søvnanfallene er som regel av kort varighet.

 • Narkose

  Helbedøvelse. Framkalling av bevisstløshet ved innånding/innsprøyting av midler som påvirker sentralnervesystemet.

 • Narsisissme

  Erotisk ladet opptatthet av og kjærlighet til seg selv som innebærer en manglende evne til kjærlighet overfor andre.

 • Natriumsulfat

  Også kalt Glaubersalt. Brukes blant annet i vaskemidler, tekstiler, papir og glass.

 • Navle

  Umbilicus. Arr etter navlestrengen. Finnes hos alle pattedyr.

 • Nefritt

  Betennelse i nyren.

 • Nefrotisk syndrom

  En gruppe nyresykdommer som er kjennetegnet av at det lekker proteiner ut i urinen. Tapet av protein fører til proteinmangel i blodet som derved ikke klarer å holde væsken inne i blodårene. Det fører til vannansamling og hevelse i ankler, legger og eventuelt andre steder. Nefrotisk syndrom forekommer i alle aldre, men er vanligst hos barn under 7 år. Tilstanden kan blant annet bli utløst av en virusinfeksjon.

 • Nekrotiserende fasciitt

  Nekrotiserende fasciitt er en sjelden bakterieinfeksjon som vanligvis skyldes gruppe A streptokokker og som ødelegger hud og underliggende vev (bindevev, underhudsfett, muskler og muskelhinner). Sykdommen sprer seg svært raskt og kan bli livstruende i løpet av timer til dager. Øyeblikkelig innleggelse i sykehus er viktig. Behandlingen er først og fremst antibiotika og å operere vekk det betente vevet.

 • Neoplasme

  Ondarted nydannelse/svulstvekst.

 • Neotigason

  Et legemiddel som inneholder acitretin - et stoff som er nært beslektet med vitamin A. Middelet minsker produksjonen av hudceller og er derfor til hjelp ved psoriasis. Neotigason kan også brukes ved sjeldnere sykdommer som hyperkeratosis palmoplantaris, ichtyosis og lichen ruber planus. Acitretin er meget forsterskadelig og skal ikke brukes av gravide. Kvinner bør bruke sikker prevensjon til to år etter fullført behandling.

 • NEP

  Nikotinerstatningsprodukter (NEP) er hjelpemidler som lindrer nikotinabstinensene.
  Studier har vist at personer som bruker legemidler med nikotin har dobbelt så stor sjanse for å bli røykfrie.
  Nikotininnholdet i NEP er lavere enn i sigaretter, men det er høyt nok til å lindre abstinenssymptomene.
  Nikotinerstatningsprodukter finnes som tyggegummi, sugetablett, inhalator, plaster og sublingvaltablett (legges under tungen for å løse seg opp, skal ikke suges eller tygges).

 • Nerver

  Sammenbuntede nervefibre som overfører impulser mellom hjerne/ryggmarg og kroppsdelene.
  Nervene kan etter sin funksjon deles i:
  - effektoriske nerver: leder impulser fra hjerne og ryggmarg til muskler/kjertler
  - sensoriske nerver: leder sanseinntrykk til ryggmarg og hjerne
  - assosiative nerver: leder impulser mellom nerveceller innbyrdes

 • Nervesystemet

  Koordinerer aktiviteten til musklene, overvåker organene, modellerer og prosesserer input fra sansesystemene, og initierer handlinger. Består av:
  1) Sentralnervesystemet: Hjerne og ryggmarg
  2) Det perifere nervesystem: Alle andre nevroner som ikke er i sentralnervesystemet som forbinder sentralnervesystemet med kroppens vev og organer.

 • Neurektomi

  Anses som siste utvei for å behandle pasienter med Menieres sykdom.
  Balansenerven inn i hjernen blir klippet over, og forbindelsen mellom buegangene og hjernen blir brutt. Hjernen får da ikke lenger beskjed om balansesituasjonen gjennom denne nerven. Pasienten er derfor avhengig av at nerven i det andre øret fungerer.

 • Neuropati

  Skade eller svekkelse av nervefibre. Forekommer ved en rekke sykdommer deriblant diabetes. Avhengig av hvilke nervefibre som blir påvirket neuropati blant annet føre til nedsatt hudfølelse og svekket kraft i muskler.

 • Nevrastemi

  Slapphet som ofte har sammenheng med en depresjon.

 • Nevrofibromatose

  En arvelig sykdom kjennetegnet av knuter langs nervebaner i underhuden eller andre steder i kroppen. Det finnes to hovedtyper. Den ene av disse er i tillegg ledsaget økt antall lysebrune flekker på huden (Von Recklinghausen sykdom) og skyldes en feil ved kromosom 17. Den andre typen har hørselstap som sitt viktigste kjennetegn. Ved denne varianten er det en endring (mutasjon) i kromosom 22.

 • Nevropati

  Skade eller sykdom i en nervefiber

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg